#BeActive With Us

Date de début: 26. septembre

Heure de début: 10:00
Heure de fin: 16:00
Lieu: Worriken, 4750 Bütgenbach

„Sportmesse“ der angemeldeten Vereine und Verbände Ostbelgiens https://www.los-ostbelgien.be/events/europaeische-woche-des-sports/sport-im-verein-bunt-vielseitig/